Søg
KONTAKT OS

Vilkår for brug

Trinus ApS (opererer også under varemærket Trinus Travel)
Studiestræde 26
1455 København K
TLF: +4532678888
CVR: 39713233
Rejsegarantifond nr.: 2946

Disse vilkår og betingelser regulerer det kontraktlige forhold mellem Trinus ApS og kunden. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med lov om pakkerejser.

1. Tilbud og accept af tilbud

Selve aftalen om køb af en pakkerejse mellem kunden og Trinusrejser er indgået og bindende for begge parter, når kunden accepterer tilbuddet.

Tilbuddet anses for accepteret ved den første betaling af depositummet eller det fulde beløb for rejsen. Accept af tilbuddet skal ske inden for den frist, der er angivet i tilbuddet. Trinusrejser er ikke bundet af tilbuddet, hvis det ikke accepteres inden for den angivne frist.

2. Rejsedokumenter

Efter aftalens indgåelse sender Trinusrejser alle relevante rejsedokumenter til kunden. Ved modtagelsen er kunden herefter forpligtet til at gennemgå det fremsendte materiale og, hvis oplysningerne ikke stemmer overens med det aftalte, straks reagere over for Trinusrejser. Hvis eventuelle uoverensstemmelser skyldes kundens forhold, vil omkostningerne forbundet med dette blive båret af kunden. Hvis ændringer ikke er mulige, kan kunden ikke holde Trinusrejser ansvarlig. Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 7 dage efter aftalens indgåelse, skal Trinusrejser kontaktes.

2.1 Vouchere m./u. åbne datoer og kundens eget ansvar

Kuponer med åbne datoer

Hver voucher angiver en anbefalet deadline, inden for hvilken kunden skal informere Trinusrejser om sin ønskede dato. Det anbefales dog generelt at bekræfte din booking og dine datoer ca. 7 dage før den ønskede dato. Det er dog ofte muligt at vente til et par dage før, men det er vigtigt at understrege, at det er kundens eget ansvar at verificere sin booking. Bekræftelsen foretages normalt af det enkelte spillested, hvis oplysninger er anført på den enkelte voucher.

Kuponer med faste datoer

Det er kundens ansvar at indløse voucheren på den bookede dato. Hvis du ønsker at ændre datoen, bedes du kontakte det enkelte sted på kuponen. Det er også muligt at kontakte Trinusrejser, som vil hjælpe efter bedste evne. Trinusrejser vil naturligvis hjælpe med at ændre datoen, hvis det er muligt, men hvis dette ikke er tilfældet, er Trinusrejser ikke ansvarlig.

Bekræftelse af bilag

For at sikre den bedste service og tilgængelighed anbefales det at bekræfte din booking, uanset om det er en voucher med fast eller åben dato, mindst 48 timer i forvejen.

3. Pris og betaling

Generel information

Den endelige pris for rejsen inkluderer alle tjenester (fly, aktiviteter, indkvartering, måltider osv.), der er nævnt i det endelige tilbud.

Den endelige pris for rejsen inkluderer også alle obligatoriske skatter og afgifter.

Et ekspeditionsgebyr på 125 kr. vil blive lagt til den endelige pris for rejsen. Dette omfatter flere mindre beløb, lovpligtige forsikringer og bidrag til rejsegarantifonden, som er samlet i ét for kundens overblik.

Fravalg af flybilletter

Hvis kunden vælger at fravælge flybilletter, vil der blive opkrævet et gebyr på 500 kr. pr. person.

Gebyrer og skatter på destinationerne

I nogle tilfælde vil der blive opkrævet lokale gebyrer, entréer eller skatter på destinationerne, som Trinusrejser ikke kan inkludere i prisen, da disse normalt opkræves direkte på stedet.

Viabill

Hvis du vælger at betale med afdrag via Viabill, gælder deres respektive vilkår og betingelser, som du kan finde på deres hjemmeside.

4. Depositum og endelig betaling

Det er op til hver enkelt kunde, hvordan betalingen skal foregå. Der er primært to tilgange til betaling:

Betaling af den fulde pris for rejsen, inklusive flybillet, ved aftalens indgåelse.
Depositum på 25% af rejsens pris (dog minimum 2000 kr. pr. person), samt betaling af flybilletter ved aftalens indgåelse. Restbeløbet skal betales senest 60 dage før afrejse.
Aftalen er først indgået, når den første betaling er modtaget. Overskrides fristen for betaling, bortfalder Trinusrejsers forpligtelse til at levere.

Hvis betaling sker via Viabill, henvises til deres vilkår og betingelser.

5. Annullering og fortrydelsesret

Ved køb af pakkerejser er der ingen fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

I tilfælde af aflysning vil kunden få refunderet en del af det betalte beløb.

Mere end 60 dage før afrejse mister kunden det indbetalte depositum. Hvis kunden har betalt det fulde beløb ved aftalens indgåelse, mister kunden det tilsvarende depositum.

Mellem 59-30 dage før afrejse får kunden refunderet 50% af rejsens pris.

Mindre end 30 dage før afrejse, vil kunden ikke blive refunderet.

Flybilletter, administration. Gebyrer og eventuelle kortgebyrer kan ikke refunderes, efter at aftalen er indgået, uanset tidspunkt. For visse typer rejser og tjenester kan afbestillingsbetingelserne variere. Hvis dette er tilfældet, vil det blive oplyst inden den endelige indgåelse af aftalen. Der vil altid være et administrationsgebyr på 3% af rejsens pris.

I tilfælde af krigshandlinger, naturkatastrofer osv.

Kunden kan afbestille pakkerejsen uden beregning, hvis der inden for en periode på 14 dage før pakkerejsens start indtræffer krigshandlinger, naturkatastrofer, livstruende og smitsomme sygdomme eller andre lignende begivenheder på destinationen eller i umiddelbar nærhed af destinationen.

For at kunden kan afbestille uden omkostninger, skal begivenheder, der berettiger til afbestilling, være konstateret og/eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder osv. Se f.eks. www.um.dk og www.ssi.dk.

For rundrejser kan kunden kun afbestille den del af rejsen, der finder sted på den anbefalede destination uden beregning. Men hvis denne del af rejsen er en væsentlig del, kan kunden afbestille hele rejsen.

I tilfælde af sygdom

Det anbefales, at kunden køber en afbestillingsforsikring, der dækker de omkostninger, der kan opstå i tilfælde af aflysning på grund af akut sygdom.

6. Ændringer af rejsen

På kundens anmodning

Hvis kunden ønsker noget ændret, skal kunden betale for ændringen pr. person. Dette er forudsat, at ændringen foretages mere end 30 dage før afrejse. Flybilletter og visse andre ydelser kan ikke ændres, efter at aftalen er indgået. Hvis kunden er i tvivl om betingelserne for specifikke dele af pakkerejsen, bedes kunden kontakte Trinusrejser forud for aftalens indgåelse.

Ændringer foretaget af Trinusrejser

Hvis Trinusrejser er nødsaget til at aflyse rejsen, eller det ikke er muligt at gennemføre rejsen som aftalt, vil kunden blive informeret herom hurtigst muligt. Hvis der foretages ændringer, som er af væsentlig karakter, eller rejsen aflyses helt uden kundens skyld, har kunden følgende rettigheder

  • Annuller kontrakten helt, og modtag fuld refusion af alle betalte beløb.
  • vælge en ny pakkerejse efter eget valg, forudsat at Trinusrejser kan tilbyde dette uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab.

Efter meddelelse om ændringerne skal kunden meddele Trinusrejser sit valg af en af ovenstående muligheder. Hvis kunden vælger en pakkerejse af højere værdi, betaler kunden prisforskellen. Hvis kunden vælger en pakkerejse af lavere værdi, refunderer Trinusrejser prisforskellen til kunden.

Minimum antal deltagere/aflysninger før rejsens start

Hvis rejsen er afhængig af et minimum antal deltagere, og det viser sig, at antallet af deltagere er utilstrækkeligt, er dette en gyldig grund for Trinus Rejser til at aflyse rejsen. Dette sker senest 4 uger før afrejse, og den rejsende har ret til at få refunderet det fulde beløb, der er betalt for rejseprogrammet og flybilletten, hvis billetten er købt gennem Trinus Rejser. Egne flybilletter eller landarrangementer refunderes ikke. Den rejsende kan ikke kræve kompensation.

7. Prisstigninger

Trinusrejser kan ændre prisen på en pakkerejse, hvis dette sker mere end 20 dage før afrejse, jf. loven om pakkerejser. Det er kun muligt, hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofpriser, flyafgifter og valutakurser.

8. Rejseforsikring og afbestillingsforsikring

Det er kundens eget ansvar at tegne en relevant rejseforsikring og en eventuel afbestillingsforsikring. Trinusrejser anbefaler på det kraftigste, at du altid tegner en rejseforsikring, inden din rejse starter. Et eksempel på en rejseforsikringsudbyder er Gouda Rejseforsikring.

9. Pas, visum og vaccinationer

Det er kundens ansvar at være i besiddelse af følgende dokumenter:

  • Pas, der er gyldigt i mindst 6 måneder efter rejsens afslutning.
  • Være i besiddelse af de nødvendige visa til relevante destinationer.
  • Dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre rejsen.
  • Har bevis for påkrævede vaccinationer.

Hvis kunden er i tvivl om, hvilke dokumenter der er nødvendige for rejsens gennemførelse, bedes kunden kontakte Trinusrejser. Hvis kunden ikke har dansk pas eller dobbelt statsborgerskab, skal kunden kontakte Trinusrejser for korrekt vejledning.

10. Rejsegarantifonden

I tilfælde af konkurs har Trinusrejser stillet garanti for refusion af den rejsendes indbetalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Rejsegarantifonden nr.: 2946.

11. Mangler og klager

Hvis kunden opdager en mangel efter rejsens påbegyndelse, er det kundens pligt at kontakte den underleverandør, der er angivet på det pågældende bilag, straks efter at manglen er opdaget. Hvis problemet ikke løses til kundens fulde tilfredshed, er det kundens pligt at kontakte Trinusrejser hurtigst muligt, så manglen kan blive udbedret.

Hvis kunden undlader at reklamere som beskrevet ovenfor, kan det få konsekvenser for retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen og retten til erstatning.

Hvis underleverandøren eller Trinusrejser tilbyder at afhjælpe manglen, kan kunden ikke afslå og hæve aftalen. Dette gælder, hvis afhjælpningen sker inden for rimelig tid, er omkostningsfri for kunden og samtidig ikke anses for at være til væsentlig ulempe for kunden.

12. Kundens ansvar – opsummeret

Kundens ansvar før rejsen

  • At gennemgå det indsendte materiale for fejl og mangler (herunder f.eks. at navne og andre oplysninger stemmer overens).
  • At give kontaktoplysninger, så Trinusrejser kan komme i kontakt med kunden før og under rejsen.
  • At oplyse om særlige fysiske plejebehov, såsom bevægelseshandicap, allergier, vigtige medicinske tilstande og andre forhold, som kunden finder relevante.

Sundhedsformaliteter
Trinus Rejser er ikke uddannet som læge og henviser derfor den rejsende til www.ssi.dk. Det er den rejsendes eget ansvar at få de nødvendige vaccinationer inden afrejse.

Trinus Rejser skal have oplysninger om eventuelle fysiske og psykiske lidelser, der kan påvirke den rejsende under rejsen eller aktiviteter, der indgår i rejsen.

Dykning
I forbindelse med dykkerkurser er det den rejsendes eget ansvar at undersøge, om der er sygdomme eller allergier, der kan forhindre den rejsende i at gennemføre et dykkerkursus. Samtidig skal den rejsende gennemføre kurset og overholde de internationale regler for et PADI-kursus.

Flybilletter
Flybilletter skal bruges i den rigtige rækkefølge. Hvis den rejsende ikke bruger flybilletterne i den rigtige rækkefølge, vil flyselskabet annullere de resterende flystrækninger. Derfor kan den rejsende ikke kun bruge bestemte strækninger af en flyvning. For eksempel kan den rejsende ikke kun bruge returbilletten.

Den rejsende skal have foretaget enhver form for check-in i overensstemmelse med de tidspunkter og steder, der er angivet i rejseplanen eller andre klare instruktioner for den sidste check-in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in-køen, hvis den rejsende forventer, at han/hun ikke vil være i stand til at gennemføre check-in inden for de angivne tider.

Rettidigt fremmøde
I tilfælde, hvor den rejsende ikke kan ankomme til lufthavnen til tiden, skal den rejsende kontakte det pågældende flyselskab og informere dem om den sene ankomst. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med flyselskabet, skal den rejsende kontakte Trinus Rejser og sin egen rejseforsikring. Hvis det ikke er muligt for Trinus Rejser at hjælpe den rejsende, vil det være rejseforsikringsselskabet, der skal hjælpe den rejsende. Flybilletter kan ikke refunderes eller annulleres på grund af for sen ankomst.

Hvis den rejsende skal rejse til andre lande ud over det landearrangement, der er købt gennem Trinus Rejser, er det den rejsendes ansvar at undersøge, om der er visumpligt til de lande, den rejsende besøger.

Aktiviteter i programmet
Generelt for alle aktiviteter planlagt af Trinus Rejser, som er inkluderet i programmet, gælder, at guiden kan nægte den rejsende deltagelse i en aktivitet, hvis den ikke er sikker. Den rejsende kan ikke kræve kompensation for afvisning af aktiviteter.

Forretningsorden
Den rejsende skal overholde de adfærdsregler, der gælder for alle underleverandører af pakkerejsen, såsom hoteller, lufthavne, transportmidler osv.

Den rejsende skal opføre sig på en sådan måde, at medrejsende ikke føler sig generet. I alvorlige eller gentagne tilfælde kan upassende opførsel føre til, at den rejsende af Trinus Rejser eller dets repræsentanter udelukkes fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for sin egen hjemtransport og de udgifter, der opstår som følge heraf. I tilfælde af udvisning er den rejsende ikke berettiget til at modtage nogen form for refusion af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for udøvelse af offentlig myndighed, herunder men ikke begrænset til politiets indgriben/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. I sådanne situationer er den rejsende ansvarlig for eventuelle udgifter, som den rejsende måtte pådrage sig, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for rejsearrangøren og ikke vil være berettiget til refusion af pakkerejsens pris.

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visum, helbredsformaliteter, korrekt navn på rejsedokumenterne, reglerne om rettidigt fremmøde og ordensreglerne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende mod Trinus Rejser, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følger, mangler, ulemper eller tab, som den manglende opfyldelse af den rejsendes almindelige forpligtelser medfører.

13. Kunde- og privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundedatabase. Du kan til enhver tid få slettet dine data.

Vi registrerer dine personlige data med det formål at levere produktet/servicen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Trinus ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker med dit udtrykkelige samtykke, så du er informeret om præcis, hvilke data der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Trinus ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Trinus ApS er: Lasse Finderup

Vi opbevarer og overfører ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Trinus ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Du har disse rettigheder i henhold til persondataloven, og henvendelser i den forbindelse skal rettes til [email protected].

Småkager

https://dk.trinustravels.com/ anvender cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se, hvordan du sletter dine cookies på www.thagaard.org/cookiehandtering/

Logstatistik

Vi bruger logstatistik på http://trinustravels.com, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, der kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor på hjemmesiden de forlader osv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Trinus ApS’ hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager indgives via EU-Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

I tilfælde af reklamation skal vores e-mailadresse oplyses: [email protected] og den hjemmeside, du har købt varen på.

Trinus Rejser ønsker dig en fantastisk rejse

Ask about customised groups

If you are a group of 4 or more people, we can help you tailor your trip. We’ll take care of all the practicalities and make sure all the details are taken care of. 

All groups have a personal travel consultant with a 24/7 emergency phone.

Specialists in study tours, families, school groups and large friend groups.

Free Membership

Sign up for free and save on your dream journey today.Get exclusive discounts
and limited time offers on tours, activities, accommodation and flights.

[wppb-register]

Spørg om skræddersyede grupper

Hvis I er en gruppe på 4 eller flere personer, kan vi hjælpe jer med at skræddersy jeres rejse. Vi tager os af alt det praktiske og sørger for, at der bliver taget hånd om alle detaljerne.

Alle grupper har en personlig rejsekonsulent med en 24/7 nødtelefon.

Specialister i studierejser, familier, skolegrupper og store vennegrupper.

Login for medlemmer

Medlemmer sparer fra 5% til 30% på rejser, ture, aktiviteter, fly og indkvartering.

Gratis medlemskab

Tilmeld dig gratis og spar på din drømmerejse i dag. Få eksklusive rabatter.
og tidsbegrænsede tilbud på ture, aktiviteter, indkvartering og fly.

[wppb-register]